Onze diepste angst – Marianne Williamson

Woorden van Marianne Williamson gebruikt in de inauguratie van Nelson Mandela in 1994.
Het leven en wie Nelson Mandela is (geworden) inspireert mij enorm.
Hoe zou het zijn als iedereen… ieder individu helemaal zichzelf zou zijn.
Zonder de aangeleerde en opgelegde regels van overheid, opvoeders, onderwijzers…
Als we allemaal Gods glorie die in ons is uitdrukken.

 

Onze diepste angst is niet
dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is
dat wij onnoemelijk krachtig zijn.

 

Wij zijn bedoeld om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
Wij zijn geboren om Gods glorie
die in ons is uit te drukken.