Privacy Verklaring

Atma Projecten en Coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.atmacoaching.nl | Luitgardeweg 33 | 1211 NA Hilversum | 06 – 28 8686 47 | info@atmacoaching.nl

 

De privacy van bezoekers van onze website vinden we belangrijk. Met AtmaCoaching ga ik daarom zorgvuldig met je persoonlijke informatie om. Op deze pagina leg ik uit wat er gebeurt met jouw gegevens als je de AtmaCoaching website bezoekt.
Via de AtmaCoaching website verzamel, verwerk en gebruik ik alleen persoonlijke gegevens die je zelf, bewust en vrijwillig aan mij hebt gegeven en alleen voor het doel om via e-mail of telefonisch contact op te nemen en jouw loopbaan vraagstuk samen met jou te onderzoeken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als jij een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en/of uitvoering van het loopbaan begeleidingsprogramma. Of voor zolang dat wettelijk noodzakelijk is. De wettelijke bewaartermijn van e-mail voor bedrijfsvoering is 7 jaar. AtmaCoaching verstrekt jou persoonlijke informatie alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AtmaCoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit is voor AtmaCoaching alleen van toepassing voor onze e-mail provider. Atma Projecten en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies en wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Het IP-adres van jou computer, tablet of smartphone is voor Google Analytics geanonimiseerd.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser die jij gebruikt op de harde schrijf van jou computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. Het IP-adres van jou computer, tablet of smartphone is voor Google Analytics geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Het privacybeleid van Google Analytics lees je hier.

 

Als je cookies voor al jou website bezoeken wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browser. Meer informatie over het beheer van cookies kun je vinden op de website van de betreffende browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AtmaCoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@atmacoaching.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de AtmaCoaching website worden gepubliceerd.

 

Heb je opmerkingen of vragen over deze privacy verklaring? Stuur dan een e-mail naar info@atmacoaching.nl